Kontakty

Vedúci organizačnej zložky – Igor Trajčík
0901 708 276, igor.trajcik@savba.sk

Rozpočtárka – Janka Horváthová
0901 708 279 , horvathova@up.upsav.sk

Referát ubytovacej služby – Erika Gálová
02/54771520, 0901 708 296, erika.galova@savba.sk

Referát majetku a strážnej služby – Róbert Hulanský
02/54774421, 0903 764 978, robert.hulansky@savba.sk

Referát údržby areálu a strojnej údržby – Jaroslav Janko
0903 948 043, janko@up.upsav.sk

Referát energetiky výroby a rozvodov tepla – Ján Hužovič
0903 555 031, jan.huzovic@savba.sk

Vrátnica – 02/54775722, 0901 708 293