Kontakty

Riaditeľ organizačnej zložky – Ing. Róbert Grznár
0911 254 018, robert.grznar@savba.sk

Ekonómka – Ing. Zuzana Radičová
zuzana.radicova@savba.sk

Účtovníčka – PhDr. Renáta Šidlovská
0903 948 577, sidlovska@up.upsav.sk

Fakturantka – Ivana Mackovýchová
0901 708 279 , ivana.mackovychova@savba.sk

Referent obslužných činností – Igor Trajčík
0901 708 276, igor.trajcik@savba.sk

Referát ubytovacej služby – Erika Gálová
02/54771520, 0901 708 296, erika.galova@savba.sk

Referát majetku a strážnej služby – Róbert Hulanský
02/54774421, 0903 764 978, robert.hulansky@savba.sk

Referát údržby areálu a strojnej údržby – Jaroslav Janko
0903 948 043, jaroslav.janko@savba.sk

Referát energetiky výroby a rozvodov tepla – Ján Hužovič
0903 555 031, jan.huzovic@savba.sk

Vrátnica – 02/54775722, 0901 708 293