Správa účelových zariadení

 •  1.5.2018 – vznik organizácie Správa účelových zariadení SAV (skrátene „SUZ SAV“) po oddelení z Úradu SAV.
 • Od 1.6.2018 – zlúčenie SUZ SAV s Centrom spoločných činností Slovenskej akadémie vied.
 •  Od 1.7.2018 – SUZ SAV ako organizačná zložka Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
 • Od 26.9.2018 – sa SUZ SAV opäť stáva príspevkovou organizáciou v rámci Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied.
 • Od 1.1.2022 – sa SUZ SAV stáva organizačnou zložkou v rámci Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

  Primárnou úlohou organizácie je zabezpečovanie a správa infraštruktúry v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave, a to hlavne:

 • dodávku a distribúciu palív. energie a vody,
 • vykurovanie objektov,
 • dodávka teplej  úžitkovej vody,
 • elektrickej energie  a služby s tým spojené,
 • opravy rozvodov kanalizácie,
 • udržiavanie účelových komunikácii,
 • údržbu zelene.