Správa účelových zariadení

Vznik organizácie 1.5.2018

Od 1.6.2018 zlúčenie s Centrom spoločných činností Slovenskej akadémie vied.

Od 1.7.2018 Organizačná zložka Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Od 26.9.2018 sa Správa účelových zariadení opäť stáva príspevkovou organizáciou v rámci Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied.

 

Úlohou organizácie je zabezpečovanie a správa infraštruktúry v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave, a to:

  • dodávku a distribúciu palív. energie a vody
  • vykurovanie objektov
  • dodávka teplej  úžitkovej vody
  • elektrickej energie  a služby s tým spojené
  • opravy rozvodov kanalizácie
  • udržiavanie účelových komunikácii
  • údržbu zelene